Om musikkåren / The Band

Marinens Ungdomsmusikkår Kronan (MUK) grundad 2002, är en symfonisk blåsorkester med militärmusikalisk prägel, som drivs av en ideell förening. Musikkåren har huvuddelen av sin verksamhet i örlogsstaden Karlskrona och bildades i ett samarbete mellan dåvarande Försvarsmusikcentrum, Marinbasen och ideella krafter. Musikkåren består av 70-talet unga och engagerade musiker från hela landet. Kåren lägger stor fokus såväl vid parad och figurativ marsch som vid sittande konserter. Målsättningen är att vidmakthålla högsta kvalitet på musik och exercis genom regelbundna rephelger och framträdanden i olika former. Årligen gör MUK vanligtvis tre större konserter och flertalet parader, samt figurativa framträdanden såväl i Sverige som utomlands. MUK är den enda musikkåren med ungdomlig profil, vid sidan av de tidigare värnpliktsorkestrarna, som är godkänd för och har genomfört ceremoni vid högvakt på Kungliga slottet i Stockholm.

Föreningen

Verksamheten är ideell och leds i form av Föreningen Marinens Ungdomsmusikkår, med en styrelse som till hälften består av musiker i kåren. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Ordförande är sedan 2008 LiseLotte Hjortenhammar.

ENG  The Royal Swedish Cadet Band (RSwCB) is a symphonic wind band with military traditions, and was created in 2002 as a nonprofit organization in cooperation with the Swedish Armed Forces Music Centre and the Royal Swedish Navy Band. The RSwCB is the only young band in Sweden, alongside the former conscript bands, which has been approved for and performed at the ceremony of the Changing of the Royal Guards at the Royal City Palace in Stockholm.

The RSwCB consists of about 70 young musicians and has most of its rehearsals in the naval city of Karlskrona in the south-east of Sweden. The musicians come from all of Sweden, but the south is especially well represented. The band works in project form and rehearses one weekend per month which results in several concerts, parades and other performances in Sweden and abroad.

The Band is run by the nonprofit organization Marinens Ungdomsmusikkår, with a board consisting of band members and others. The Band aims to develop and care for the Swedish wind music tradition and the naval music in particular. Through co-operation with professional bands and conductors in Sweden and abroad, the ambition of the nonprofit organization is to create best possible conditions for the band members to develop their musical talent and ability to safeguard the cultural heritage.