Dirigent / Conductor

Musikaliskt ansvarig

LiseLotte Hjortenhammar är musikaliskt ansvarig för Marinens Ungdomsmusikkår sedan 2008. LiseLotte är även ordförande i föreningen.
Genom att engagera olika dirigenter till varje nytt projekt får musikerna i MUK en närmast unik möjlighet att utvecklas på bästa möjliga sätt.

 

LiseLotte Hjortenhammar har studerat medicin och psykologi vid Lunds Universitet samt musikpedagogik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Hon arbetar för närvarande som barn- och ungdomspsykiater.

 

ENG  Since 2008 LiseLotte Hjortenhammar is the Musical Director of the band. By engaging different conductors to projects, the musicians gets an almost unique opportunity to develop in the best possible way.
LiseLotte Hjortenhammar has studied medicine and psychology at the University of Lund and Music Pedagogy at the Royal College of Music in Stockholm. She is currently working as a child and adolescent psychiatrist.

 

Alumni

Genom åren har Marinens Ungdomsmusikkår haft förmånen att få stifta bekantskap med följande dirigenter l Through the years the Cadet Band has had the privilege to become acquainted with the following conductors:

 • Phillip Anderson
 • Erik Berndalen
 • Lars-Gunnar Björklund
 • Nils-Gunnar Burlin
 • Jörgen Flink
 • Bengt Fridfors
 • Andreas Hanson
 • Torgny Hanson
 • Lars Hedlund
 • LiseLotte Hjortenhammar
 • Andreas Holmlund
 • Anders Hårstadhaugen
 • Graham O Jones
 • Leif Karlsson
 • Andreas Kratz
 • Lars Kvensler
 • Patrik Randefalk
 • Mattias Sandsjö
 • Ulf Sigurdson
 • Lars-Johan Svensson
 • Mats Landerman
 • Oskar Sörnäs
 • Katja Wisén
 • Jörgen Ådvall