English Svenska

LiseLotte Hjortenhammar

Musikaliskt ansvarig

Genom att engagera olika dirigenter till varje nytt projekt får musikerna i MUK en närmast unik möjlighet att utvecklas på bästa möjliga sätt.

LiseLotte Hjortenhammar står som musikaliskt ansvarig för Marinens Ungdomsmusikkår sedan 2008. LiseLotte är även kårchef för musikkåren.

Alumni

Genom åren har Marinens Ungdomsmusikkår haft förmånen att få stifta bekantskap med följande dirigenter:

 • Phillip Anderson
 • Erik Berndalen
 • Lars-Gunnar Björklund
 • Nils-Gunnar Burlin
 • Jörgen Flink
 • Andreas Hanson
 • Torgny Hanson
 • Lars Hedlund
 • LiseLotte Hjortenhammar
 • Andreas Holmlund
 • Anders Hårstadhaugen
 • Graham O Jones
 • Leif Karlsson
 • Andreas Kratz
 • Lars Kvensler
 • Patrik Randefalk
 • Mattias Sandsjö
 • Ulf Sigurdson
 • Lars-Johan Svensson
 • Oskar Sörnäs
 • Jörgen Ådvall

© 2013 Marinens Ungdomsmusikkår