English Svenska
Johan Förberg

Johan Förberg

Flaggtrumslagare

Flaggtrumslagaren är den som leder musikkåren under marsch.

Flaggtrumslagaren har ingen trumma, utan termen betyder snarare 'förste trumslagare'. Flaggtrumslagarens befälstecken är staven, även om han enligt traditionen bär både gehäng, trumstockar och sabel i parad.

Flaggtrumslagargrupp

Sedan våren 2012 verkar Tomas Ohlsson, Max Sjöberg-Fritz och Theodor Hjortenhammar som flaggtrumslagare i en grupp för att gemensamt instruera i marschexercis samt leda instudering av det figurativa programmet. I början på 2013 tillkom Anthon Haväng i denna grupp. Ansvaret att gå med staven fördelas internt inom gruppen inför varje framträdande och varvas således med musicerande i musikkåren.

Alumni

Tidigare flaggtrumslagare i MUK:

  • Johan Förberg 2009-2011
  • Kristoffer Linder 2011
  • Johan Welander 2004-2005, 2009
  • Martin Arpåker 2008
  • John Sigurdsson 2006-2007
  • Niklas Holtne 2002-2004

© 2014 Marinens Ungdomsmusikkår