English Svenska
 


 

Uniform M/30


Om musikkåren

Marinens Ungdomsmusikkår, MUK, grundad 2002, är en symfonisk blåsorkester med militär prägel, som drivs av en ideell förening med samma namn. Musikkåren har huvuddelen av sin verksamhet i örlogsstaden Karlskrona. Kåren lägger stor fokus såväl vid parad och figurativ marsch som vid sittande konserter. Målsättningen är att vidmakthålla högsta kvalitet på musik och exercis genom regelbundna rephelger och framträdanden i olika former. Årligen gör MUK vanligtvis tre större konserter och flertalet parader, samt figurativa framträdanden såväl i Sverige som utomlands. MUK är den enda musikkåren med ungdomlig profil, vid sidan av de tidigare värnpliktsorkestrarna, som är godkänd för och har genomfört ceremoni vid högvakt på Kungliga slottet i Stockholm.

Musikkårens Historia

Marinens Ungdomsmusikkår bildades 2002 i samarbete med Marinens Musikkår och dåvarande Försvarsmusikcentrum. Musikkåren har sedan dess verkat och erkänts som en musikkår med god musikalisk kvalitet och förmåga. Kåren har rönt stor uppmärksamhet och fått många lovord från auktoriteter inom militärmusik, både i Sverige och utomlands.

Verksamheten är ideell och leds i form av Föreningen Marinens Ungdomsmusikkår, med en styrelse som består av ungdomar som spelar i kåren och av vuxna musikkunniga och administrativt kompetenta. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Musikkårens vision är att bli en erkänd del av svenskt militärmusikliv med högsta möjliga kvalitet och med bästa möjliga förutsättningar för de spelande medlemmarna att utvecklas till framstående musiker. Musikkåren vill främja utbyte mellan alla musicerande ungdomar och mellan olika musikkårer och i synnerhet främja och verka för svensk militärmusiktradition och svensk blåsmusiktradition.

Större evenemang

2004 Swedish Military Tattoo, Sverige
2005 Ystad International Military Tattoo, Sverige
2006 Eksjö Tattoo, Sverige
2006 Swedish Military Tattoo, Sverige
2008 Eksjö Tattoo, Sverige
2008 Hannover Musikparade der Nationen, Tyskland
2009 Bremen Musikschau der Nationen, Tyskland
2009 Slaget ved Nyborg 350 år, Nyborg, Danmark
2009 Polizei-Show Hamburg, Tyskland
2009 Fulda Military Tattoo, Tyskland
2010 Musikparade Germany; Frankfurt, Stuttgart, Erfurt, Munich, Tyskland
2010 Wedding of HKH Victoria and Prince Daniel, Sverige
2010 The Birmingham Tattoo, England
2011 Musikparade Germany; Schwerin, Rostock & Cottbus, Tyskland
2011 Malmö International Tattoo, Sverige
2011 Berlin Tattoo - das original, Tyskland
2012 The Rose Parade - Pasadena, Kalifornien, USA
2012 Eksjö International Tattoo, Sverige
2012 "X Festival Internacional Banda de Musica" i Torrevieja, Spanien
2012 MUK 10 år, Jubileumskonsert tillsammans med Marinens Musikkår
2013 Zürich Tattoo, Zürich, Schweiz
2013 Nyårsonsert med Sven-Bertil Taube, Karlskrona, Sverige
2014 Musikparade Germany; Dresden, Berlin, Hannover, Tyskland
2014 Det Sønderjyske Tattoo, Aabenraa, Danmark

Uniform Modell 1930

Marinens Ungdomsmusikkårs uniform har sin alldeles egen historia som härrör från skeppsgossekårens forna dagar runt tiden för Karlskronas grundande.

Skeppsgossekåren var en kår med ungdomar som fick lära sig att segla och sköta diverse sysslor ombord på de större segelfartygen i Sverige. Skeppsgossekårens historia började 1685 och kåren med sina musikuppvisningar gick i graven år 1939, då den lades ner. Kåren hade kompanier i Karlskrona, Stockholm och Marstrand.

Uniformen var ofta ganska enkel, byxorna kunde vara sydda av segelduk och blev på så sätt ganska vida. Under kragen bars en råbandshalsduk. Bussarongen var på 1700-1800-talet av ett enklare snitt än den som senare blev standard. Mössan var även den enklare till sitt utförande. Två saker har dock behållits genom historien, mössmärket med det spegelvända ankaret i vitt och toppläntan. Toppläntan är ett band som läggs under hakan, och hade till uppgift att hålla kvar mössan på huvudet när skeppsgossen var till väders i masterna. Det utvecklades senare till en tradition att när parad var beordrat så var toppläntan fäst under hakan även i land, en tradition som Marinens Ungdomsmusikkår hedrar än idag.

Y Z M U K

Signalflaggor

Ett av de äldsta sätten att kommunicera med ett annat fartyg är med signalflaggor. Redan på amiral Nelsons tid var det ett vedertaget sätt att få fram sitt budskap i stridens hetta då varken bud eller rösten var ett alternativ. Strax innan slaget vid Trafalgar signalerade han till sin flotta: “ENGLAND EXPECTS THAT EVERY MAN WILL DO HIS DUTY”.

Flaggorna ovan bokstaverar “Yankee-Zulu-Mike-Uniform-Kilo” vilket kan tolkas som “Meddelande i klartext följer: M U K”, alltså Marinens Ungdomsmusikkårs initialer.


© 2014 Marinens Ungdomsmusikkår