English Svenska

Rose Parade 2012

Tournament of Roses Parade, eller the Rose Parade, hålls årligen i Pasadena och kallas för Amerikas nyårshälsning till världen.
Paraden, som genomfördes för första gången den 1:e januari 1890, hade till syfte att belysa och fira det underbara Medelhavsklimat som råder i Kalifornien under vinterhalvåret.
För att manifestera Los Angeles gynnsamma klimat började man under paradens första år att dekorera sina hästdragna vagnar med nyplockade blommor.
Idag har hästarna ersatts av maskiner som driver de kolossala vagnarna som enligt reglerna måste vara täckta av naturligt material och naturliga färger; så som blommor och fröer.
Paradens syfte är idag att samla in pengar till välgörande ändamål.

Idag har paraden vuxit till ett fenomen som beskådas av ca en miljon människor på plats i Pasadena och av ytterligare 50 miljoner människor live via televisionen i Nord Amerika. Paraden visas dessutom i fler än 180 länder runtom i världen; däribland Kina, Australien och Indien.
Till paraden hör även sedan 1902 en Amerikansk Fotbollsmatch, där de bästa collegelagen gör upp om placeringarna i the Rose Bowl Game.

Den ideella föreningen Pasadena Tournament of Roses Association står som ansvarig arrangör för såväl Rose Parade som Rose Bowl Game och har det yttersta ansvaret att välja ut de 20 bästa musikkårerna bland flera hundra ansökningar.
Det som gör det här extra hedersamt för Marinens Ungdomsmusikkår är att kåren aldrig ansökte till paraden;
Tournament of Roses kontaktade MUK!

© 2011 Marinens Ungdomsmusikkår / Theodor Hjortenhammar