English Svenska

Sponsring

Sponsorer 2013


 
 


Musikkårens utveckling har under de senaste åren varit explosionsartad, där succéer utomlands har banat väg för fler inbjudningar och turnéer, vilket på hemmaplan resulterat i ett stort intresse i att få vara en del av kåren. På detta sätt engagerar musikkåren idag de bästa och mest drivna unga musikerna i hela södra Sverige.

Tack alla sponsorer för era bidrag under 2012!

Ta chansen attt vara med och sponsra ungdomsmusikens motsvarighet till U21-landslaget; Marinens Ungdomsmusikkår under 2013. Kontakta oss för närmare information, vänligen mejla oss på Sponsorkontakt.

Plusgiro: 36 90 63-3Skeppsgosse

© 2013 Marinens Ungdomsmusikkår