English Svenska

Marinens Ungdomsmusikkårs jubileumslotteri 2012


Tack för att du varit med och stöttat föreningen!
Vid eventuell vinst kontakta info@muk.se och meddela dina kontaktuppgifter.


Vinstlista - MUKs jubileumslotteri 2012,
redovisat 2012-11-30

Vinst Lott Nr
1 2297
2 2557
3 3075
4 4415
5 0209
6 3398
7 3996
8 4919
9 0957
10 0365
11 1557
12 0586
13 4896
14 0139
15 2685
16 4622
17 0851
18 0651
19 3910
20 3092
21 0677
22 2495
23 0761
24 1838
25 2683
26 1051
27 3198
28 0685
29 0009
30 0994
31 1431
32 0428
33 3973
34 1731
35 2210
36 1109
37 3022
38 0063
39 0192
40 0709


Kontrollant; Ann-Marie Lundberg
Idrotts- och fritidsförvaltningen Karlskrona Kommun

© 2012 Marinens Ungdomsmusikkår